คณะ สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชธานี ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556นี้