444 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี www.edu.ac.th สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ 333

กิจกรรมของชมรมแอโรบิคและโยคะเพื่อสุขภาพ

หมวดหลัก: กิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 25 ตุลาคม 2557
เขียนโดย Super User

กิจกรรมของชมรมแอโรบิคและโยคะเพื่อสุขภาพ ที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ทำกิจกรรมทุกวันเสาร์เวลา18.30-19.30น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมการสอนดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดหลัก: กิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557
เขียนโดย Super User

กิจกรรมอบรมการสอนดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยวันที่ 8 พ.ย.57

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถนนคนเดิน

หมวดหลัก: กิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558
เขียนโดย Super User

กิจกรรมถนนคนเดินและดนตรีในสวนจากชมรมดนตรี

และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสบู่และยาสระผมไว้ใช้เองในครัวเรือน

หมวดหลัก: กิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 02 พฤศจิกายน 2557
เขียนโดย Super User

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่3 ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำสบู่และยาสระผมไว้ใช้เองในครัวเรือนของชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย.2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

หมวดหลัก: กิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 22 ตุลาคม 2557
เขียนโดย Super User

 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...