กิจกรรมของชมรมแอโรบิคและโยคะเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมของชมรมแอโรบิคและโยคะเพื่อสุขภาพ ที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ทำกิจกรรมทุกวันเสาร์เวลา18.30-19.30น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมการสอนดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมอบรมการสอนดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยวันที่ 8 พ.ย.57

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถนนคนเดิน

กิจกรรมถนนคนเดินและดนตรีในสวนจากชมรมดนตรี

และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสบู่และยาสระผมไว้ใช้เองในครัวเรือน

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่3 ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำสบู่และยาสระผมไว้ใช้เองในครัวเรือนของชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย.2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...