ขอเชิญชวนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาตณะศีกษาศาสตร์  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00 น. ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชธานี

**********************************************************************************************************************************

 

 ขอเชิญชวนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาตณะศีกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหนองบัว  ในวันที่ 27  กรกฎาคม 2561
    ** นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ให้ร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้าน

 

**********************************************************************************************************************************

        ขอเชิญชวนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาตณะศีกษาศาสตร์  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10   ในวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00 น. ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชธานี