ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี

ที่อยู่:   261 เลี่ยงเมือง, ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 045-319900 ต่อ 125

โทรสาร: 045-319911


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี

ที่อยู่:   261 เลี่ยงเมือง, ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 045-319900

โทรสาร: 045-319911